5 czerwiec 2020

Alert Społeczny – Stan pandemii pogłębił nierówności społeczne w Polsce

fot. nadesłane
Pandemia zburzyła i tak już kruchy ład społeczny, a także pogłębiła podziały polityczne i społeczne. W takiej sytuacji ważne jest, aby nie zgubić potencjału drzemiącego w społecznościach lokalnych. Z jakimi nierównościami boryka się nasze społeczeństwo? Czym są Partnerstwa Lokalne? W jaki sposób możemy zmniejszać nierówności ekonomiczne? W najnowszym Alercie Społecznym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów wskazuje różne przyczyny nierówności społecznych, a także rekomenduje podjęcie współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, opartej na równoczesnym respektowaniu bezpieczeństwa i solidaryzmu.
REKLAMA
  • W Polsce istnieje kilka wymiarów, które obrazują skalę nierówności społecznych. Za powstanie każdego z nich odpowiadają odmienne mechanizmy. Jednak zmniejszenie różnych typów nierówności wymaga spójnej polityki społecznej. Pojedyncze działania mogą w sposób fragmentaryczny poprawić wskaźniki opisujące nierówności społeczne, ale nie pomogą w ich zmniejszeniu.
  • Odpowiedzią na rosnące nierówności społeczne mogą być lokalne umowy społeczne: Partnerstwa Lokalne (PL) na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już nie wystarczy, żeby tylko firmy były odpowiedzialne społecznie. Potrzebne są mechanizmy społeczno-gospodarcze, kształtujące społeczności odpowiedzialne społecznie
  • Rządy i społeczeństwa powinny kształtować ład społeczno-gospodarczy oparty, obok własności prywatnej, na różnorodnych formach własności wspólnotowej, spółdzielczej, akcjonariacie pracowniczym oraz na zasadach dzielenia części zysku
w sposób rozwojowy ze wspólnotą lokalną.

Pełny tekst nowego Alertu Społecznego jest już dostępny na stronie: www.oees.pl/dobrzewiedziec

Dokument opracowali:

    • prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Konrad Ciesiołkiewicz - Fundacja Orange, Komitet Dialogu Społecznego KIG
    • Ignacy Dudkiewicz - Magazyn "Kontakt", Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
    • Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk - dziennikarka
    • prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz - Akademia Górniczo-Hutnicza
    • Anna Korzeniowska - Social Impact Alliance for CEE
    • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Uniwersytet Gdański
    • dr Agnieszka Pacut - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Michał Przedlacki - People in Need, https://www.wsparciedlaszpitala.pl/
    • Barbara Sadowska - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    • Joanna Sadzik - Szlachetna Paczka, Stowarzyszenie WIOSNA
    • dr Alek Tarkowski - Creative Commons Polska
    • Kuba Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Wyniki dyskusji specjalnych grup ekspertów są przedstawiane i upubliczniane w formie opinii na temat najważniejszych bieżących problemów, z którymi muszą zmierzyć się instytucje państwowe i organy państwa.

Powyższe działanie to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
118593
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bytomiu

kiedy
2021-01-30 17:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 16:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany