7 kwiecień 2020

Nie tylko COVID-19 - wpieramy szpitale onkologiczne – ogłoszony konkurs na wymianę akceleratorów

fot. www.gov.pl / CC 3.0 Polska
Niezależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, Minister Zdrowia nie ustaje w wysiłkach na rzecz realizacji projektów, mających docelowo ograniczyć wskaźniki umieralności na choroby nowotworowe w Polsce w tym zainicjowanej w roku 2019 a przyjętej 4 lutego 2020 r. przez Radę Ministrów Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO), wyznaczającej kierunki zmian w onkologii na najbliższe 10 lat.
REKLAMA

NSO zakłada w latach 2020-2030 m.in. sfinansowanie inwestycji w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do kształcenia, diagnostyki i leczenia nowotworów, celem zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawę jakości życia chorych na nowotwory.

Jednym z elementów tych działań jest doposażenie w nowoczesne akceleratory zakładów radioterapii, w których prowadzone jest leczenie pacjentów onkologicznych.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania NSO pn. „Doposażenie zakładów radioterapii”. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad10 letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

Mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, Minister Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu w stosunku do ubiegłego roku, poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów do radioterapii, z 7 mln zł do wysokości 8 mln zł na 1 aparat. Po raz pierwszy w tym roku nie będzie wymagany również finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu na zakup nowoczesnych mammografów cyfrowych. Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej dostępności i jakości realizowania procedur diagnostyki profilaktycznej w onkologii. Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych dla kobiet jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej w Polsce. Poprawa w zakresie zwiększenia liczby nowoczesnych systemów mammograficznych przyczyni się do wcześniejszego rozpoznania choroby, a przede wszystkim do lepszego określenia stopnia jej zaawansowania i kontroli leczenia. Docelowo w ramach NSO w ramach poprawy jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych, planowane jest wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Wskazane działania służą podniesieniu skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów piersi.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
118593
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bytomiu

kiedy
2021-01-30 17:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 16:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany