5 lipiec 2020

We wtorek rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty

fot. PAP
We wtorek rozpoczyna się trzydniowa sesja dodatkowa egzaminu ósmoklasisty. Przystąpią do niego uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy nie mogli do niego przystąpić w terminie głównym – czerwcowym lub ich egzamin unieważniono. To 2,8 tys. uczniów w całym kraju.
REKLAMA

Podobnie jak egzamin przeprowadzony w sesji głównej także egzamin w sesji dodatkowej przeprowadzony zostanie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Nie może uczestniczyć w nim osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby między zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Jak poinformował PAP dyrektor CKE Marcin Smolik, do egzaminu w sesji dodatkowej przystąpią uczniowie, którzy nie pisali w terminie głównym albo których egzamin został z jakiegoś powodu unieważniony, chyba że dyrektor szkoły wystąpił do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie z egzaminu.

Z danych CKE wynika, że do egzaminu w tej sesji przystąpi ponad 2,8 tys. uczniów. Najwięcej z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (obejmuje ona woj. śląskie), OKE w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie) i OKE w Łodzi (obejmuje dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie).

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty, we wtorek, uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. W drugim dniu, w środę, będzie egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, będzie egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

Ósmoklasista może wybrać tylko ten język obcy, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Podobnie jak w sesji głównej, także w sesji dodatkowej większość uczniów będzie pisać egzamin z języka angielskiego.

Wynik egzaminu uczniowie – niezależnie czy pisali go w sesji głównej, czy będą pisać w sesji dodatkowej – poznają do 31 lipca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, dlatego uczniowie zdający egzamin w sesji dodatkowej nie otrzymali świadectw szkolnych w dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020, czyli 26 czerwca, ale otrzymają je dopiero 9 lipca.

Jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w sesji głównej i nie może także przystąpić do niego w sesji dodatkowej, zostanie z niego zwolniony. Przy rekrutacji do szkół średnich zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w ich przypadku na liczbę punktów z egzaminu przeliczone zostaną oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku rekrutacja do szkół średnich przeprowadzana jest w całym kraju zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. W latach ubiegłych harmonogramy w poszczególnych województwach ustalali kuratorzy oświaty.

Zgodnie z nim absolwenci szkół podstawowych do 10 lipca będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopię. Świadectwo można złożyć w formie elektronicznej. Po poznaniu wyników egzaminu – od 31 lipca do 4 sierpnia br. – uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Także zaświadczenie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Pierwotnie w tym roku sesja egzaminacyjna egzaminu ósmoklasisty miała się rozpocząć 21 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego. Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty. (PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
śląskie
118593
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bytomiu

kiedy
2021-01-30 17:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-14 16:00
miejsce
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom,...
wstęp biletowany